Výrobný program

Vŕtacie, zváracie, montážne a iné prípravky Vám vyrobíme podľa dodanej dokumentácie, alebo navrhneme a vyrobíme podľa Vašich predstáv.

Výroba nástrojov plošného tvárnenia je dôležitou časťou celej našej výroby. V prípade Vášho záujmu Vám radi vyrobíme nástroje podľa Vami dodanej dokumentácie, alebo aj bez nej.

Beztrieskové obrábanie kovov a iných obrobiteľných materiálov je také obrábanie, pri ktorom sa počas procesu obrábania z polotovaru na hotový výrobok neoddeľuje trieska ale z polotovaru sa oddelí tvar výrobku a ostatný materiál zostáva v celosti - vzniká celistvý odpad.

Trieskové obrábanie kovov je také obrábanie, pri ktorom sa počas obrábania kovov, alebo iných obrobiteľných materiálov oddeľuje prebytočný prídavný materiál od obrábaného dielca v tvare súvislej alebo lámavej triesky a to až dovtedy, kým nedosiahneme požadovaný tvar a veľkosť obrobku.