Beztrieskové obrábanie kovov a iných obrobiteľných materiálov je také obrábanie, pri ktorom sa počas procesu obrábania z polotovaru na hotový výrobok neoddeľuje trieska ale z polotovaru sa oddelí tvar výrobku a ostatný materiál zostáva v celosti - vzniká celistvý odpad.

Sem patria tieto operácie:

  • Tvarové strihanie
  • Tvarové ohýbanie
  • Pretlakové lisovanie
  • Ťahanie - Prieťahové lisovanie     

Uvedené druhy pracovných operácií prevádzame na výstredníkových lisoch. Používajú sa najmä pri sériovej výrobe spracovania plechov. Tieto operácie predpokladajú špeciálne nástroje, ktoré si zákazník dodá sám, alebo mu ich na požiadanie navrhneme a vyrobíme. O tom viac informácií nájdete v časti Výroba nástrojov plošného tvárnenia.