Druh prác a služieb  
Konštrukčné práce 15.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy so štandartnou presnosťou trieskového obrábania kovov.
(Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, obrážanie, delenie, brúsenie.)
12.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy trieskového obrábanie kovov so zvýšenou presnosťou. 16.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy beztrieskového obrábania kovov.
(Tvarové strihanie a lisovanie nástrojmi plošného tvárnenia za studena.)
20,-EUR/hod.

Tepelné spracovanie - kalenie, žíhanie, cementovanie 18.- EUR/hod.
Údržba a oprava foriem, nástrojov a prípravkov 20.- EUR/hod.
Vývoj a zhotovovanie foriem, nástrojov, prípravkov a jednoúčelových zariadení 20.- EUR/hod.
Zhotovovanie foriem, nástrojov a prípravkov podľa dodanej dokumentácie 20.- EUR/hod.
Zhotovovanie duplicitných foriem, nástrojov a prípravkov 20.- EUR/hod.

 

 

Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH.

V prípade sériovej výroby alebo na požiadanie Vám radi vypracujeme konrétnu cenovú ponuku na požadovaný výrobok, službu či pracovnú operáciu.

 

 

Platnosť od 1. júla 2011.