Vŕtacie, zváracie, montážne a iné prípravky Vám vyrobíme podľa dodanej dokumentácie, alebo navrhneme a vyrobíme podľa Vašich predstáv.

V prípade sériovej výroby na uvedených prípravkoch v našej firme, Vám prípadný servis na uvedených prípravkoch počas celého obdobia trvania sériovej výroby budeme vykonávať zdarma.

Štandardne Vám poskytujeme záruku dvoch rokov pre všetky uvedené prípravky, alebo počet 20 000 výrobkov vyrobených na uvedených prípravkoch. Tento počet zaručených výrobkov Vám môžeme individuálne zvýšiť na dohodnutý počet výrobkov podľa Vašich požiadaviek.