Výroba nástrojov plošného tvárnenia je dôležitou časťou celej našej výroby. V prípade Vášho záujmu Vám radi vyrobíme nástroje podľa Vami dodanej dokumentácie, alebo aj bez nej.

Radi Vám navrhneme druh nástroja podľa Vašej potreby s prihliadnutím na kvalitu a kvantitu Vami požadovaných výrobkov.

V princípe Vám v rámci našich možností môžme vyrobiť takmer všetky druhy takýchto nástrojov ktoré slúžia na tieto lisovacie operácie:

 • dierovanie (vytváranie otvorov)
 • ostrihovanie (oddeľovanie nadbytočného materiálu)
 • vystrihovanie (vystrihovanie časti materiálu)
 • prestrihovanie (čiastkové vystrihovanie materiálu)
 • nastrihovanie (čiastočné nastrihávanie materiálu)
 • pristrihovanie - kalibrovanie (dosiahnutie presnejších tvarov a rozmerov)
 • presné vystrihovanie
 • ohýbanie
 • tvárnenie
 • pretláčanie
 • preťahovanie a iné.

Štandardne Vám poskytneme záruku na funkčnosť všetkých prípravkov v trvaní dvoch rokov, alebo na 20 000 výliskov. Tento čas alebo počet Vám na Vaše prianie môžeme upraviť dohodou. V prípade sériovej výroby a využitia nástrojov v našej firme v minimálnom objeme 6 000 ks výliskov ročne, Vám celý servis počas celého trvania sériovej výroby u nás budeme vykonávať zdarma.