Firma MAJAN je výrobcom  kovových výrobkov už od roku 1994. Počas tohto obdobia sa zaoberá predovšetkým výrobou kovových i nekovových výrobkov, kovoobrábaním,  výrobou špeciálneho náradia, rôznymi spôsobmi obrábania materiálov a to všetko od kusovej až po sériovú výrobu.

Medzi jej hlavné oblasti výroby patria:

  • trieskové a beztrieskové obrábanie kovov a ostatných obrobiteľných materiálov (napr. sústružením, frézovaním, obrážaním, brúsením lisovaním a inými)
  • výroba, údržba a oprava nástrojov plošného tvárnenia
  • výroba, údržba a oprava  vŕtacích, zváracích, montážnych a iných prípravkov

Ponúkame kvalitné výrobky, rýchle a spoľahlivé služby. Viacej informácií nájdete v sekcii "výrobný program"