Trieskové obrábanie kovov je také obrábanie, pri ktorom sa počas obrábania kovov, alebo iných obrobiteľných materiálov oddeľuje prebytočný prídavný materiál od obrábaného dielca v tvare súvislej alebo lámavej triesky a to až dovtedy, kým nedosiahneme požadovaný tvar a veľkosť obrobku.

Sú to tieto druhy obrábania:

  • sústruženie
  • frézovanie
  • vŕtanie
  • vyvrtávanie
  • obrážanie
  • brúsenie